THE FINEST TOUCH
OF MODULO
เทคโนโลยีของฮอนด้า ชื่อ Modulo นี้ กำเนิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยบริษัทฮอนด้า แอคเซส เซลส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น มาตรฐานระดับชั้นนำ ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่จะเป็น ”มาตรฐาน“ ใหม่แห่งการตกแต่งรถยนต์นับแต่นี้ไป


Modulo ในประเทศไทย เปิดตัวครั้งแรกกับ นิวซีวิค 2006 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด เพื่อเสริมสมรรถนะและเสน่ห์ของตัวรถยนต์ ที่วิศวกรฮอนด้าบรรจงรังสรรค์ขึ้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบที่สวยมีสไตล์ ให้ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพที่น่าเชื่อถือสูงสุด
แนวคิดการพัฒนา
Modulo นำเสนอความเป็นที่สุดในด้านการออกแบบ ประสิทธิภาพการใช้งานและคุณภาพ
การออกแบบ
ผู้ออกแบบของฮอนด้าได้บรรจงใช้ฝีมือในการรังสรรค์ยานยนต์กอปรกับสัมผัสทางสุนทรียภาพทำการออกแบบจนได้ดีไซน์สุดยอดซึ่งช่วยเสริมเอกลักษณ์ของรถยนต์ให้โดดเด่นเหนือชั้น
ประสิทธิภาพการใช้งาน
จากการที่วิศวกรฮอนด้าได้ใช้หลักการพัฒนารถโดยควบการสร้างยานยนต์กับอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้เกิดเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นแบบเฉพาะตัว (Original Customization) ซึ่งสามารถดึงเอาสมรรถนะพื้นฐาน ประสิทธิภาพการใช้งานของรถฮอนด้าที่มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งออกมา
คุณภาพ
นอกจากการทดสอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเป็นอย่างดีแล้ว วิศวกรฮอนด้ายังได้ควบคุมคุณภาพโดยการวิ่งทดสอบกับตัวรถจริง ผลิตภัณฑ์ของ Modulo มีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี เทียบเท่ากับการรับประกันรถยนต์เมื่อท่านติดตั้ง ณ วันที่รับรถยนต์ ตามเงื่อนไขของอุปกรณ์ตกแต่งฮอนด้า "Modulo" ชื่อนี้หมายถึง "มาตรฐาน" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีแห่งฮอนด้า
Modulo นำเสนอความเป็นที่สุดด้านการออกแบบ,
ประสิทธิภาพการใช้งานและคุณภาพ
การทดสอบและทดสอบซ้ำหลายครั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาตัวรถควบคู่กับขั้นตอนการออกแบบที่พิถีพิถัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เปี่ยมสมรรถนะทุกด้านเหนือขึ้นไปอีกระดับ จากการคัดสรรด้วยประสบการณ์และสัมผัสด้านสุนทรียภาพชั้นเลิศของวิศวกรฮอนด้าซึ่งได้กลั่นกรอง โดยใช้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูง ส่งผลให้เราได้มาซึ่งแบรนด์ชั้นนำ Modulo ผลิตภัณฑ์ Modulo ได้รับความสำเร็จ ในด้านการออกแบบ, ความปลอดภัย, ความเชื่อถือได้ ในด้านรูปทรงของ Modulo ที่สามารถติดตั้งกับตัวรถได้อย่างพอดี นี่เป็นเพราะกระบวนการ ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กันกับการพัฒนา ตัวรถยนต์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้