Honda mobilio
ความปลอดภัยและสมรรถนะ

สัญญาณกะระยะกันชนหลัง 2 จุด
คิ้วกันกระแทกกันชนหน้า
[A]
เบาะนั่งเด็ก


[B]
ฐานติดตั้งเบาะนั่งเด็ก
คิ้วกันกระแทกกันชนหลัง
เบาะนั่งเด็ก
เบาะนั่งเด็ก
น็อตล็อคล้อ
กระบะใส่ของท้ายรถ
ผ้าคลุมรถ
ชุดเสริมแผ่นรองพื้นภายในรถ
ตาข่ายเก็บสัมภาระท้ายรถ
ยางปูพื้น
พรมปูพื้น