Honda cr-v
ความปลอดภัยและสมรรถนะ

พรมปูพื้น
กระบะใส่ของท้ายรถ
ตาข่ายเก็บสัมภาระท้ายรถ
|A|
ยางปูพื้นหน้า


|B|
ยางปูพื้นหลัง
สัญญาณกะระยะหลัง 4 จุด
ผ้าคลุมรถ
กระจกมองหลังตัดแสง
[A]
เบาะนั่งเด็ก


[B]
ฐานติดตั้งเบาะนั่งเด็ก
เบาะนั่งเด็ก
คิ้วกันรอยกันชนหลัง
เบาะนั่งเด็ก
ถาดรองเอนกประสงค์
กระบะใส่ของท้ายรถ
แผ่นกั้นห้องสัมภาระ

Sports Package

Smart Package