Honda BRIO AMAZE
ความปลอดภัยและสมรรถนะ

สัญญาณกะระยะ
กันชนหลัง 2 จุด
ระบบพับกระจกมองข้าง
ยางปูพื้น
พรมปูพื้น
ผ้าคลุมรถ
ไส้กรองอากาศ
ชุดติดตั้งอเนกประสงค์
ด้านหลังพนักพิง
ถาดวางของเอนกประสงค์
ด้านหลังพนักพิง
ที่พับเก็บเอนกประสงค์
ด้านหลังพนักพิง
กล่องใส่ของเอนกประสงค์
ด้านหลังพนักพิง
ขอเกี่ยวเอนกประสงค์
ด้านหลังพนักพิง
ตาข่ายเก็บสัมภาระท้ายรถ
ที่วางแท็บเล็ต
กระบะใส่ของท้ายรถ

SPORT AERO

14" ALLOY WHEEL